Yn Siop Gymunedol Refurbs Sir y Fflint ar Stad Ddiwydiannol Parc Aber, Y Fflint, mae dewis gwych o nwyddau tŷ fforddiadwy ar werth.

Mae croeso i bawb ymweld â’r siop i ganfod y dewis o ddodrefn a nwyddau trydanol sydd ar gael.

Yno hefyd mae nifer o eitemau a brynwyd i mewn gan Refurbs Sir y Fflint, oll ar werth am lai na’u pris arferol.

Mae hyd yn oed ddisgownt o 10% ar lawer o eitemau sy’n costio mwy na £10 i gwsmeriaid sy’n derbyn budd-daliadau a phensiynau gwladol.  Hefyd mae disgownt o 50% o gost danfon y nwyddau i bensiynwyr.

Mae Refurbs Sir y Fflint yn danfon nwyddau i gartrefi ym mhob rhan o siroedd Fflint, Wrecsam, Dinbych, Caer a Chilgwri.  Rydym yn hapus i drefnu amseroedd danfon a chasglu nwyddau.

Mae’r siop gymunedol ar agor saith diwrnod yr wythnos fel a ganlyn:

8.30am tan 4.30pm Llun-Iau
8.30am tan 4pm Gwener
9am tan 5pm Sadwrn
10am tan 4pm Sul

Am ragor o wybodaeth ynghylch casglu a danfon nwyddau cysylltwch, os gwelwch yn dda, â swyddfa Refurbs Sir y Fflint ar 01352 734111, neu gyrrwch ebost i admin@refurbs.org.uk