Mae gan Refurbs Sir y Fflint ddewis eclectig o nwyddau tŷ o ansawdd uchel wedi eu hadfer a’u hadnewyddu.

Yn ogystal â gwerthu pob dim o lyfrau i welyau yn ein siop gymunedol mae nifer o eitemau ar gael i’w prynu yn siop eBay Refurbs Sir y Fflint.

Ewch i’n siop eBay i weld yr amrywiaeth eang o bethau ar werth gan Refurbs Sir y Fflint.