Ers i’n drysau agor yn 2002 cynigiodd Refurbs Sir y Fflint wasanaeth gwerthfawr dros ben i’r gymuned leol.

Dros y blynyddoedd gwerthwyd miloedd o eitemau i ddodrefnu cartrefi pobl Sir y Fflint a thu hwnt, oll am bris fforddiadwy.

Dyma rai geiriau o ganmoliaeth a gawsom gan bobl a dderbyniodd wasanaeth ardderchog Refurbs Sir y Fflint:

 “Siop dda iawn, ansawdd da iawn”

“’Cyfaill go iawn yw Refurbs. Byddai’n amhosibl gwneud yn well!”

“Ni allwn byth gael hyd i le gwell”

“Y gorau oll!”

“Dewis da o ddodrefn”

“Mae’r staff mor hwyliog, cwrtais a chymwynasgar – mae’n bleser dod yma”

“Gan fy mod yn gorfod byw ar fudd-daliadau, fedra i ddim fforddio talu’r pris llawn am ddodrefn.  Cefais gymorth 100% gan Refurbs.  A noson dda o gwsg ar fy matres newydd – gwych!”