Mae amrywiaeth fawr o ddodrefn a nwyddau tŷ ar werth gan Refurbs Sir y Fflint.

Mae ein stoc yn amrywio o eitemau antîc a gafodd eu hadnewyddu i nwyddau modern iawn eu golwg.  Mae ein dodrefn meddal yn cynnwys soffas, cadeiriau, swîts cornel, gwelyau a matresi.

Mae gennym ddewis da o nwyddau trydanol yn amrywio o nwyddau gwyn i ddyfeisiau mawr a bach ar gyfer y tŷ.  Rydym hyd yn oed yngwerthu dillad a llyfrau.

Ochr yn ochr â nwyddau a gyflwynwyd inni’n rhoddion, mae gan Refurbs Sir y Fflint ddewis da o stoc a brynwyd oddi wrth siopau adnabyddus, oll ar werth am lai na’u pris arferol.

Yn ogystal â bod o ansawdd da dros ben, caiff holl stoc Refurbs Sir y Fflint ei werthu am brisiau fforddiadwy fel y gallwch ddodrefnu eich tŷ yn rhatach.

Gall Refurbs Sir y Fflint hyd yn oed drefnu i ddanfon y nwyddau a brynwch at garreg eich drws.  Dyma fanylion ein amserlen ddosbarthu.