Un o amcanion allweddol Refurbs yw atal nwyddau tŷ a thrydanol rhag cael eu taflu ar y domen sbwriel.

Drwy adnewyddu a thrwsio’r stoc a dderbyniwn, mae cyfran uchel o eitemau a fyddai fel arall wedi cael eu colli yn medru cael eu hail ddefnyddio yng nghymunedau Sir y Fflint ac ymhellach i ffwrdd.

Yn ogystal â’i wasanaethau trin gwastraff, mae gan Refurbs Sir y Fflint ei bolisi amgylcheddol mewnol ei hun. Caiff ein holl staff eu hyfforddi’n drylwyr gan dderbyn pob gwybodaeth angenrheidiol i gyflawni eu dyletswyddau amgylcheddol.