Mae amrywiaeth eang o nwyddau trydanol ar gael gan Refurbs Sir y Fflint – pob dim o nwyddau gwyn fel stôfs a pheiriannau golchi, i’r eitemau mawr a bach a ddefnyddiwn o amgylch y tŷ.

Mae gan beiriannydd offer Refurbs Sir y Fflint flynyddoedd o brofiad o drwsio a phrofi nwyddau trydanol ac mae wedi cymhwyso’n llawn i wneud y gwaith.

Rhown archwiliad diogelwch PAT i bob eitem gan wneud yn siŵr ei bod yn gweithio cyn ei rhoi ar werth yn y siop gymunedol. Mae tri mis o warant ar bob eitem.

Mae ein stoc yn amrywio o glociau larwm i beiriannau golchi a’r holl offer trydanol arall a ddefnyddiwn yn ein cartrefi. Maent ar werth i gyd am brisiau y gallwch eu fforddio.

Dewch i’n siop gymunedol ar Stad Ddiwydiannol Parc Aber i weld y cyfan drosoch eich hun.