Yn Refurbs Sir y Fflint mae tîm o seiri coed medrus ar gael i roi bywyd newydd i hen ddodrefn tŷ.

Mae ein holl staff wedi eu hyfforddi mewn amrywiaeth o sgiliau adnewyddu. Defnyddiant eu profiad helaeth i wneud yn siŵr y bydd pob dim yn edrych ar ei orau yn eu cartrefi newydd.

Gall tîm Refurbs Sir y Fflint ddelio â phob dim o ddodrefn meddal (soft furnishings) i eitemau dydd i ddydd gan ddefnyddio eu sgiliau amrywiol i roi bywyd newydd i’r pethau y maent yn eu trwsio.

Mae amrywiaeth eang o ddodrefn bob amser ar gael, yn cynnwys eitemau addas ar gyfer ystafelloedd byw, llofftydd, stafelloedd ymolchi a cheginau.

Dewch i weld drosoch eich hun yn siop gymunedol Refurbs Sir y Fflint ar Stad Ddiwydiannol Parc Aber lle mae dewis rhagorol o ddodrefn ail law ar werth.