Yn ogystal ag ailgylchu eitemau bob dydd, gall Refurbs roi bywyd newydd i ddodrefn antîc, waeth pa mor flinedig ei olwg erbyn hyn.

Yn ein gweithdy adfer mae’r tîm yn mynd i’r afael â dodrefn solat ac eitemau antîc a’u hadfer i’w hen ogoniant.

Maent yn stripio, cwyro, farnisho, paentio a thrwsio pob dim sydd angen sylw, gan ail greu eitemau hardd a fydd yn ychwanegu cymeriad i unrhyw ystafell.

Mae dewis llawn o’r eitemau ansawdd uchel yma i’w gweld yn siop gymunedol Refurbs Sir y Fflint ar Stad Ddiwydiannol Parc Aber, Y Fflint.