Mae gan dîm Refurbs Sir y Fflint sgiliau ac arbenigedd amrywiol iawn. Yn weinyddwyr profiadol a chrefftwyr medrus mae gennym gyfoeth o brofiad i’w drosglwyddo i recriwtiaid newydd.

Am ragor o wybodaeth edrychwch ar y tudalennau lle ceir manylion pellach am ein timau gweithdy dodrefn, gweithdy offer trydanol, gweithdy adfer dodrefn a chasglu dillad.