Mae gwasanaeth casglu dillad Refurbs Sir y Fflint yn ffordd gyfleus o ailgylchu dillad a thecstilau nad ydych eu hangen mwyach.

Bydd ein tîm yn ymweld â chartrefi ym mhob rhan o Sir y Fflint i gasglu bagiau o ffabrigau diangen o ddrws i ddrws, a’u hailgylchu er lles y gymuned.

Rydym hefyd yn derbyn dillad yn ein siop gymunedol yn Y Fflint.

Rydym yn casglu:

 • Dillad oedolion a phlant
 • Parau o esgidiau mewn cyflwr da
 • Beltiau
 • Bagiau llaw
 • Dillad gwely
 • Tyweli
 • Cyrtens

Yn anffodus, ni allwn gasglu:

 • Dŵfes
 • Clustogau a gobenyddion
 • Eitemau gwlyb neu fudr
 • Esgidiau unigol neu rai mewn cyflwr gwael
 • Bric-a-brac