Mae Refurbs Sir y Fflint yn elusen gofrestredig a chwmni cyfyngedig trwy warant.  Rydym yn cynnig dodrefn, nwyddau trydanol a dillad fforddiadwy i bobl yr ardal.  Ar yr un pryd rydym yn helpu i leihau gwastraff a chynyddu siawns trigolion Sir y Fflint o gael hyd i waith.

Sefydlwyd Refurbs Sir y Fflint yn 2002 ac mae ein prif swyddfa ym Mharc Aber, Y Fflint.  Rydym yn croesawu rhoddion nwyddau tŷ.  Byddwn wedyn yn eu hadnewyddu a’u trwsio ar y safle a’u hail ddosbarthu yn y gymuned.

Bydd Refurbs hyd yn oed yn casglu eitemau o’ch cartref – yn ddi-dâl.

Ail fuddsoddir yr incwm a ddaw o werthu nwyddau Refurbs Sir y Fflint yn yr elusen er mwyn parhau i gynnig ein gwasanaeth gwerthfawr i drigolion yr ardal.

Cawsom ein cydnabod fel canolfan ragoriaeth – rydym yn Approved Re-use Centre (ARC) of Business Excellence.  Roeddem hefyd yn un o’r enillwyr Gwobrau Busnes Sir y Fflint 2008 yn y categori Mentrau Cymdeithasol.