Ers mwy na deg mlynedd bu Refurbs Sir y Fflint yn cynnig cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl ddi-waith.

Drwy wahanol raglenni paratoi at waith mae Refurbs yn cynnig siawns i bobl sy’n chwilio am waith ddatblygu sgiliau newydd trosglwyddadwy a chael eu cyflogi ar gytundeb dros dro.

Hyd yma mae Refurbs Sir y Fflint wedi cynnig gwaith a hyfforddiant i 160 o bobl, gyda 76% ohonynt wedi llwyddo wedyn i gael gwaith.

Am ragor o wybodaeth ynghylch partneriaid Refurbs Sir y Fflint cliciwch y linciau a ganlyn:

www.wcva.org.uk

www.gowales.co.uk

www.careerswales.com