Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n fodlon helpu Refurbs Sir y Fflint gyda’n prosiectau cymunedol.

Os oes gennych set o sgiliau a fyddai o gymorth i’n prosiectau presennol, neu os hoffech dreulio rhywfaint o’ch amser sbâr yn helpu elusen leol, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthoch.
Caech chithau wedyn y cyfle i ymwneud â phrosiect a wna wahaniaeth go iawn i drigolion Sir y Fflint yn ogystal â meithrin sgiliau a fydd yn eich helpu i ganfod gwaith a chael geirda (reference) gan dîm rheoli Refurbs.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01352 734111 neu e-bostiwch admin@refurbs.org.uk