ailgylchu er
lles y gymuned
a’r amgylchedd
cefnogwch elusen
leol heddiw…

.

.

.

.
.
.

yr hyn a wnawn

Menter gymdeithasol ydi Refurbs Sir y Fflint. Cawsom wobrau am gynnig dodrefn a nwyddau trydanol am brisiau fforddiadwy i bobl y sir, ac am helpu pobl leol i ganfod gwaith ac ennill cyflog.

O’n canolfan ym Mharc Aber, Y Fflint, rydym yn derbyn rhoddion o bob math o nwyddau tŷ – fel hen soffas, wardrobs, setiau teledu neu ffrijus.

Bydd ein tîm o grefftwyr medrus wedyn yn trwsio ac adnewyddu’r eitemau hyn.

Yn ogystal â helpu pobl leol i ailgylchu nwyddau diangen, mae Refurbs Sir y Fflint yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i bobl ddi-waith gan wella eu siawns o gael hyd i waith yn y dyfodol.

Cawsom ein cofrestru fel elusen ac mae unrhyw elw a wnawn yn cael ei ail fuddsoddi mewn cynlluniau cymunedol fel bod trigolion lleol yn gweld budd o’u hymdrechion ail ddefnyddio ac ail gylchu.

Mae croeso i bawb ymweld â siop gymunedol Refurbs Sir y Fflint yn 1-3 Parc Aber, Ffordd Aber, Y Fflint. Yno mae amrywiaeth eang o nwyddau tŷ fforddiadwy o ansawdd da ar werth.