Mae Refurbs Sir y Fflint bob amser yn chwilio am roddion nwyddau tŷ a thrydanol.

Rydym yn elusen gofrestredig nid-am-elw ac ni allem fodoli heb y rhoddion a gawn gan drigolion lleol.

Drwy eu rhoi i Refurbs, bydd eich nwyddau tŷ diangen yn helpu i ddarparu gwaith a hyfforddiant i drigolion lleol a chânt eu troi’n nwyddau fforddiadwy i’r gymuned ehangach.

Gallwch ddod â dodrefn neu eitemau trydanol nad ydych eu hangen mwyach i brif swyddfa Refurbs ar stâd ddiwydiannol Parc Aber, neu gallwch drefnu i Refurbs eu casglu o garreg eich drws heb unrhyw gost ychwanegol.

Yn ogystal â derbyn rhoddion oddi wrth y cyhoedd mae Refurbs Sir y Fflint hefyd yn cynnig gwasanaethau amrywiol i fusnesau.

Os ydych yn landlord yn chwilio am eitemau i ddodrefnu tŷ ar osod, neu yn fusnes gwerthu dodrefn tŷ neu nwyddau trydanol sy’n awyddus i gael gwared o eitemau diangen, mae Refurbs Sir y Fflint yn fodlon trafod sut y gallem weithio mewn partneriaeth er lles ein gilydd.

I gyflwyno rhodd neu ganfod sut y gall ein menter gymdeithasol eich helpu, cysylltwch â swyddfa Refurbs Sir y Fflint ar 01352 734111, neu e-bostiwch admin@refurbs.org.uk am ragor o wybodaeth.