Fel elusen gofrestredig nid-am-elw, mae Refurbs Sir y Fflint yn dibynnu ar gynhyrchu incwm o’r rhoddion a gawn.

Nid yw’r incwm hwn ynddo’i hun yn ddigon i gynnal Refurbs Sir y Fflint. Ni dderbyniwn unrhyw arian craidd ac rydym yn llwyr ddibynnol ar dderbyn grantiau i lenwi’r bwlch ariannol.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys cysylltiadau â nifer o’r sefydliadau partner a’i gwnaeth yn bosibl i Refurbs Sir y Fflint i ddal i weithio o fewn y gymuned.

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i weithio mewn partneriaeth â Refurbs Sir y Fflint, ffoniwch 01352 734111, neu e-bostiwch admin@refurbs.org.uk