Mae Refurbs Sir y Fflint bob amser yn awyddus i dderbyn rhoddion o nwyddau tŷ a thrydanol.

Drwy eu rhoi i Refurbs, bydd eich eitemau diangen yn helpu i ddarparu gwaith a hyfforddiant i drigolion lleol a chânt eu troi’n nwyddau fforddiadwy i’r gymuned ehangach.